Zadanie

Jaki jest wzór sumaryczny związku o masie 180 u, w którym 1 część mas. wodoru przypada 6 części mas. węgla i 8 części mas. tlenu?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie