Zadanie

Jak udowodnisz, że glukoza posiada w cząsteczce grupę aldehydową?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie