Zadanie

Patrząc na schemat, zapisz równanie reakcji dehydratacji D-glukozy do 5-hydroksymetylofurfuralu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie