Zadanie

Wybierz prawidłowe stwierdzenia spośród dostępnych w nawiasach w taki sposób, by powstały zdania prawidłowe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie