Zadanie

Do wody bromowej w środowisku lekko zasadowym dodano pewien węglowodan - nie stwierdzono zmian. Węglowodan ten nie daje pozytywnego wyniku prób Tollensa ani Trommera. Który spośród związków poddano reakcji?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie