Zadanie

W tym zadaniu musisz obliczyć częstotliwość drgań własnych ν w antenie oraz na jej podstawie obliczyć iloczyn LC, gdzie L - współczynnik samoindukcji zwojnicy, C – pojemność kondensatora korzystając ze wzoru na częstotliwość drgań: .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78