Zadanie

Według hipotezy de Broglie’a do obiektów materialnych można przypisać falę o długości, zależnej od jej pędu. Znając podane wartości, oblicz długość fali dla elektronu i kulki. Na podstawie uzyskanych wyników wyjaśnij dlaczego fali przypisanej tej kulce nie można wykryć doświadczalnie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78