Zadanie

Wyjaśnij dlaczego przy napięciu 15 kV zaobserwowano widmo ciągłe a przy zwiększeniu napięcia do 20 kV pojawiły się linie serii K promieniowania charakterystycznego.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78