Zadanie

W zadaniu musisz policzyć minimalny kąt dla którego dwa obiekty mogą być rozróżnialne jako dwa różne elementy, gdzie każdy mniejszy kąt będzie skutkował w zlewaniu się obiektów w jeden.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78