Zadanie

Przy każdym przeskoku na niższą orbitę emitowany jest foton o energii równej różnicy energii na uwzględnionych poziomach energetycznych. Ile różnych linii pojawi się na widmie promieniowania (ile różnych fotonów zostanie wyemitowanych)?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78