Zadanie

Twoim zadaniem jest zapisanie cyklu reakcji prowadzących do powstania uranu z toru z uwzględnieniem liczb masowych i atomowych.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123