Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie deficytu masy oraz masę jądra litu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123