Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie energii wydzielonej podczas reakcji: .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123