Zadanie

Twoim zadaniem jest liczenie energię wiązania i masę jądra izotopu berylu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123