Zadanie

Twoim zadaniem jest określenie, które zdania dotyczące promieniowania są prawdą, a które fałszem. Odpowiedzi zaznacz w tabeli.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123