Zadanie

Twoim zadaniem jest ocena prawdziwości podanych zdań, bazując na informacjach dotyczących zachowania wiązek promieniowania alfa, beta i gamma w skrzyżowanych jednorodnych polach elektrycznym i magnetycznym, oraz na podanych wartościach natężenia pola elektrostatycznego i indukcji magnetycznej.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123