Zadanie

Twoim zadaniem jest podanie nazwy radioaktywnego pierwiastka i napisanie równania reakcji kolejnych rozpadów dla jądra radioaktywnego pierwiastka przekształciło się w jądro .

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123