Zadanie

Twoim zadaniem jest wyznaczenie najmniejszej odległości, na jaką może zbliżyć się cząstka alfa o energii do nieruchomego jądra złota, zakładając zderzenie centralne i sprężyste. Przy obliczeniach musisz wziąć pod uwagę charakter zderzenia i energię cząstki alfa.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123