Zadanie

Twoim zadaniem jest stwierdzenie, które zdania dotyczące energii wyzwalanej w procesach rozszczepienia, moderatora w akceleratorze, paliwa w reaktorze jądrowym, spowolnienia neutronów w reaktorze jądrowym, regulowania mocy reaktora są prawdziwe, a które fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123