Zadanie

Twoim zadaniem jest uzupełnienie tabelki odpowiednią liczbą protonów, elektronów, neutronów i nukleonów dla podanych izotopów.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123