Zadanie

Twoim zadaniem jest zadania jest określenie, które z zaznaczonych na rysunku wiązek promieniowania odpowiadają poszczególne typy promieniowania: α, β i γ, bazując na ich właściwościach w jednorodnym polu elektrycznym.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123