Zadanie

W tym zadaniu musisz dopasować właściwe końcówki do początków zdań w kontekście procesów zachodzących w gwiazdach.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123