Zadanie

Ocenienie prawdziwości zdań dotyczących charakterystyk gwiazd, takich jak moc promieniowania, jasność, temperatura powierzchni oraz mechanizmy transportu energii.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123