Zadanie

W tym zadaniu musisz opisać rozpad izotopu ołowiu związany z emisją elektronu i określić, jak zmienia się jądro atomu. Musisz podać także liczbę nukleonów, w jądrze izotopu bizmutu, jakie powstaje w wyniku tego procesu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123