Zadanie

Twoim zadaniem jest wyznaczenie wzorów na energie kinetyczne jąder ołowiu i helu po rozpadzie alfa jądra polonu, zakładając zachowanie pędu i przy znanych masach jąder oraz energii wyzwolonej.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123