Zadanie

W tym zdaniu musisz wskazać błędny podany symbol izotop w równaniu, następnie zapisać je poprawnie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123