Zadanie

Twoim zadaniem jest stwierdzenie, czy podane dokończenia zdania dotyczącego źródeł energii słonecznej są prawdziwe czy fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123