Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie, jaką maksymalną długość fali musi mieć foton, aby mógł spowodować kreację pary elektron-pozyton.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123