Zadanie

Twoim zadaniem jest narysowanie wykresu wykres zależności masy pozostałej w próbce od czasu, na wykresie musisz zaznaczyć co najmniej 6 punktów.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123