Zadanie

Twoim zadaniem jest określenie, które ze zdań z tabelki są prawdą, a które fałszem, zdania dotyczą promieniowań alfa i beta.Odpowiedzi zaznacz w tabeli.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123