Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie jaką maksymalną energię może mieć rozpraszana cząstka α, aby nie wywołać przemiany jądrowej.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123