Zadanie

W tym zadaniu musisz ocenić prawdziwość dokończeń zdania dotyczącego warunków koniecznych dla zajścia reakcji łańcuchowej w próbce.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123