Zadanie

Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących jednostek dawki promieniowania i ich skutków biologicznych. Wskaż P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123