Zadanie

Twoim zadaniem jest wyprowadzenie wzoru na masę cząsteczki na podstawie jej ładunku, energii, promienia okręgu oraz wartości indukcji pola magnetycznego.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123