Zadanie

Twoim zadaniem jest oszacowanie energii kwantu γ, który w akcie kreacji wytworzy parę elektron-pozyton o szybkościach równych 0,1c i wyrażenie jej w J i MeV.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123