Zadanie

W tym zadaniu musisz wybrać poprawną definicję zjawiska rozpadu promieniotwórczego spośród podanych opcji.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123