Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie stosunek liczby jąder węgla w próbce do liczby początkowej i wyrażenie go w procentach dla każdego z opisanych przypadków.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123