Zadanie

Twoim zadaniem jest wskazanie błędów dotyczących symboli w rozpisanych reakcjach, a następnie rozpisać je poprawnie oraz uzupełnienie równań o symbole innych cząstek emitowanych podczas rozpadu korzystając z układu okresowego pierwiastków.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123