Zadanie

Twoim zadaniem jest wskazanie fałszywych i prawdziwych stwierdzeń dotyczących sił jądrowych. Odpowiedzi zaznacz w tabeli.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123