Zadanie

Twoim zadaniem jest obliczenie deficytu masy i energii wiązania jądra tlenu oraz energii wiązania przypadającą na jeden nukleon w tym jądrze.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Fizyka jądrowa
91
24. Energetyka jądrowa. Wykorzystanie energii jądrowej
123