Zadanie

W tym zadaniu na podstawie podanych informacji musisz obliczyć wartość przyspieszenia środka wspomnianej bryły. Pamiętaj o tym, by wynik zaokrąglić do 3 cyfr znaczących.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie