Zadanie

Przeanalizuj wykres i wpisz w puste miejsca w zdaniach odpowiednie określenia z podanych opcji.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie