Zadanie

W tym zadaniu musisz przyjrzeć się podanym zdaniom i na podstawie podanych informacji oraz posiadanej wiedzy ocenić, czy są one prawdziwe, czy fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie