Zadanie

W tym zadaniu musisz określić, jak zmieniłaby się wcześniej obliczona wysokość, gdyby kulkę zamiast w górę rzucono w dół. Odpowiedź uzasadnij, posługując się odpowiednim prawem lub zależnością.

Rozwiązanie