Zadanie

W tym zadaniu na podstawie podanych informacji musisz uzupełnić zdania, wybierając fragmenty z podanych opcji.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie