Zadanie

W podanym scenariuszu narysuj wektory indukcji magnetycznej w punkcie O.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie