Zadanie

W tym zadaniu musisz przyjrzeć się podanym zdaniom i na podstawie informacji z zadania określić ich prawdziwość.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie