Zadanie

W tym zadaniu na postawie podanych informacji i posiadanej wiedzy musisz ocenić prawdziwość zdań.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie