Zadanie

W tym zadaniu na podstawie podanych informacji musisz ocenić prawdziwość zdań.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie