Zadanie

W tym zadaniu, na podstawie informacji z poprzedniego punktu, musisz dokończyć zdanie za pomocą jednej z opcji podanych w zadaniu. Wybierz też odpowiednie uzasadnienie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie